Förbifart Stockholm!
Ett spännande projekt tillsammans med Trafikverket

Sveriges ledande projektledningsföretag

Hifab är Sveriges ledande projektledningsföretag och nyckeln till vår framgång är människorna som jobbar här. Vi bygger hållbar framtid både här i Sverige och långt utanför landets gränser. Ett ansvar som kräver mod, samverkan, idérikedom och kompetens. Allt det besitter våra konsulter. Och det syns i våra projekt.

AKTUELLT
Missa inte Hifabs senaste Nyhetsbrev för mars!
KARRIÄR
Kliv upp i karriären hos oss
PROJEKT
Få inblick i projekten
INTERNATIONELLT
Om vår verksamhet i övriga världen
CMS Verktyg CITK NET, ingår i CITK Tools