Vår bakgrund?

Oberoende rådgivning
sedan 1947

Fastigheter och samhällsbyggnad i förändring med digitala modeller och hållbara projekt

Som rådgivare och projektledare är vi med och driver utvecklingen i alla faser av projekten, från tidiga skeden och planering till genomförande och uppföljning.

Våra tjänster>