nov 23, 2023

Hifab publicerar rapport om samhällsbyggnadssektorns omställning

2023 präglas av oro och osäkerhet i olika former. Samtidigt är det ett år som fört med sig innovation och förändring – inte minst kopplat till hållbarhet och teknikutveckling. I rapporten ”Samhällsbyggnad i omställning” har Hifab samlat sina insikter kring åtta av de tydliga skiften som sker inom flera hållbarhetsområden – och som präglar svensk fastighets- och samhällsbyggnadssektor under året.

Branschen befinner sig i ett skede där hållbarhetsomställningen nu tar fart i praktiken. Det ständiga förändringstrycket drivet av bland annat politiska beslut, nya regelverk samt rådande konjunktur och marknadsläge medför både utmaningar och möjligheter.

– Som kunskapsbolag är det ett av våra uttalade mål att dela med oss av våra insikter – och därigenom skapa förutsättningar för fler aktörer att leda i förändring. Därför känns det otroligt kul att nu dela med oss av den här rapporten, i vilken vi har samlat de skiften som sker inom exempelvis klimat, energi, material, social hållbarhet och digitalisering, säger Amanda Tevell, Hållbarhets- och Strategichef på Hifab.

Rapporten består av 8 delar och finns tillgänglig i sin helhet på hifab.se från och med den 23 november.

  • Energiarbete är obligatoriskt, energisystemet är komplext
  • CSRD säkrar hållbarhetsfrågornas plats på styrelsenivå
  • Kostnaden för klimatskador ökar, vem ska betala?
  • Kompetensförsörjning är en flaskhals i digitaliseringen
  • Socialt hållbar stadsutveckling mäts och följs upp
  • Trovärdiga vägar mot klimatneutralitet under utformning
  • Återbruk blir ett mer attraktivt val i en turbulent omvärld
  • Träbyggnad har blivit ett reellt alternativ

 

Läs rapporten här