Tjänster

Oberoende rådgivning och projektledning

Vårt uppdrag är att vara med och bidra positivt till en hållbar utveckling inom fastigheter och samhällsbyggnad. Det gör vi genom att erbjuda oberoende rådgivning och ledning i våra kunders projekt och förändringsarbete.

Omvärlden förändras och för våra kunder innebär det att nya utmaningar och möjligheter uppstår i både projekt och verksamhet. Vi bistår med vår samlade kompetens som tar avstamp i lång specialiserad branscherfarenhet i kombination med kunskap om ny teknik, digitalisering och hållbara lösningar. I våra uppdrag tar vi rollen som projektledare, byggledare, besiktningsförrättare, strategikonsult eller specialist.

Vi finns representerade över hela Sverige och våra kunder äger och investerar, utvecklar, förvaltar och nyttjar mark, byggnader, lokaler, anläggningar och infrastruktur. Vi jobbar både med projekten och den strategiska utvecklingen inom samhällsbyggnad.

Läs mer om de hållbarhetsområden
vår kompetens gör störst skillnad inom

Att vi är oberoende betyder att vi enbart arbetar som rådgivare och projektledare där vi fullt ut representerar dig som uppdragsgivare. Det betyder också att vi inte själva projekterar utan leder och säkerställer rätt team med olika partners. För oss handlar det inte om omfattning, utan om din måluppfyllnad och hur vi tillsammans ska ha en positiv påverkan. Samhällsbyggnad är ett ekosystem och vi jobbar med insikten att även små insatser i stora projekt, i form av rätt beslut och bra ledning, har stor påverkan på resultatet.