Tjänster

Oberoende rådgivning och projektledning

Vår kompetens bygger på en kombination av lång branscherfarenhet och kunskap om ny teknik, digitalisering och hållbara lösningar. Vi är oberoende rådgivare och projektledare inom samhällsbyggnad där vi hjälper våra kunder med strategi, projekt och förvaltning.

Vi finns representerade över hela Sverige och våra kunder är fastighetsbolag, hyresgäster, kommuner och offentliga organisationer, energiproducerande bolag och industribolag. De äger, investerar, utvecklar och förvaltar mark, byggnader, lokaler, anläggningar, infrastruktur och samhällsresurser som energi och vatten.

Att vi är oberoende betyder att vi enbart arbetar som rådgivare där vi fullt ut representerar dig som uppdragsgivare. Det innebär också att vi inte själva projekterar utan leder och säkerställer rätt team med olika partners. Vi gör allt från små insatser till att tillhandahålla ett helt team eller säkerställa en viktig resurs eller funktion som en interimslösning.