Tjänster

Tekniska tjänster i förvaltning

Vi erbjuder specialiserad teknisk kompetens kring olika delar av förvaltningen. I allt från drift och utveckling till underhåll av fastigheter och anläggningar.

Drift och utveckling inom Energisektorn

Specialiserad teknisk kompetens inom energi, miljö och processteknik. Vi utför energiuppdrag med stor bredd. Det kan handla om att vara platschef vid en nybyggnation, samordnare vid delad entreprenad, projektledare, driftsättare av process, el eller automation på ett nytt kraftverk, HSE-ingenjör vid om- eller nybyggnation. Vi kan även ta en interim roll som driftchef, drifttekniker, skiftingenjör eller el-/instrumentingenjör i en driftorganisation.

Inventering & optimering av energisystem
För att du ska få ut maximalt värde av ditt energisystem eller din kraftanläggning hjälper vi dig att analysera, besiktiga och göra en statusbedömning. Vi kommer fram till vilka åtgärder som är lämpliga för att öka effektiviteten på ett kostnadseffektivt sätt.

Drift- & förvaltningsingenjörer
Konsulter specialiserade kring drift och förvaltning av bland annat VA-anläggningar, energisystem och ång- och vattensystem. Driftsättningsfasen är både intensiv och avgörande och därmed är det smart att investera i en driftsättningsledare med gedigen processförståelse. På samma sätt arbetar vi i förvaltningen där vi lyssnar in era behov för att rådge och stötta på bästa sätt.

Utbildning
Vi levererar utbildningar anpassade efter anläggningen/systemet och era medarbetares behov. Våra kursledare besitter en kombination av goda teoretiska kunskaper och lång praktisk erfarenhet inom kraft-, värme- och processindustrin.

Utveckling och underhåll av fastigheter

Underhåll och planering
En väl utformad underhållsplan fungerar som ett ekonomiskt planeringsverktyg där du kan balansera och jämna ut kostnader över tid, få en korrekt ägandekostnad och säkerställa att fastigheten förvaltas på ett ekonomiskt hållbart sätt. Med vår breda tekniska kompetens kan vi bistå i hela underhållsskedet – från att upprätta underhållsplaner och genomföra teknisk due diligence till att samordna de åtgärder som behöver vidtas. Arbetet med underhållsplanering kan med fördel kombineras med de insatser som behöver göras för att efterleva krav på bland annat riskanalyser och livslängdsbedömningar.

Optimering av energi- och styrsystem i fastigheter
Skillnaden mellan en fastighet med en genomtänkt och optimerad styrning som balanserar olika tekniska installationer och en fastighet där energifrågan inte tagits i beaktande är enorm – både ur ett kostnads- och klimatperspektiv. Våra specialister hjälper dig att inventera och optimera systemen i dina fastigheter och bestånd.

Kontaktpersoner

Magnus Pettersen
Darian Hassan
Shabnam Tavakoli
Axel Rosander
Ralf Dahlqvist
Anders Eson Welin
Björn Ståhle
Johan Bäckström
Elin Mattsson
Jeanette Kjellberg
David Käll
Cecilia Enbäck
Malin Tomasson
Sabina Music