Tjänster

Tekniska tjänster i förvaltning

Inom Hifab Tech erbjuder vi tekniska konsulttjänster inom förvaltning, drift och underhåll. Från energiproduktion och distribution till fastigheter och infrastruktur.

Energiproduktion och distribution

Specialiserad teknisk kompetens inom energi, miljö och processteknik. Vi utför energiuppdrag med stor bredd. Det kan handla om att vara platschef vid en nybyggnation, samordnare vid delad entreprenad, projektledare, driftsättare av process, el eller automation på ett nytt kraftverk, HSE-ingenjör vid om- eller nybyggnation. Vi kan även ta en interim roll som driftchef, drifttekniker, skiftingenjör eller el-/instrumentingenjör i en driftorganisation.

Inventering & optimering
För att du ska få ut maximalt värde av ditt energisystem eller din kraftanläggning hjälper vi dig att analysera, besiktiga och göra en statusbedömning. Vi kommer fram till vilka åtgärder som är lämpliga för att öka effektiviteten på ett kostnadseffektivt sätt.

Ingenjörer och ledare inom drift & förvaltning
Konsulter och ledare specialiserade kring drift och förvaltning av bland annat VA-anläggningar, energisystem och ång- och vattensystem. Driftsättningsfasen är både intensiv och avgörande och därmed är det smart att investera i en driftsättningsledare med gedigen processförståelse. På samma sätt arbetar vi i förvaltningen där vi lyssnar in era behov för att rådge och stötta på bästa sätt.

Utbildning
Vi levererar utbildningar anpassade efter anläggningen/systemet och era medarbetares behov. Våra kursledare besitter en kombination av goda teoretiska kunskaper och lång praktisk erfarenhet inom kraft-, värme- och processindustrin.

Fastigheter

Många faktorer driver på omställningen kring frågor som rör förvaltning och drift av fastigheter. Regulatoriska krav, förändrade ekonomiska förutsättningar är några av dessa – samtidigt som det finns många eftersatta fastigheter och underhållsskulder i bestånden. Vi hjälper våra kunder att optimera, utveckla och förändra arbetssätten inom drift och förvaltning genom att erbjuda specialiserad teknisk kompetens kring de olika aspekterna av området.

Rådgivning och projektledning
Har du behov av en oberoende part för att utvärdera planerade åtgärder finns vi tillgängliga som rådgivare eller kan ta rollen som projektledare för att leda förändring eller prioriterade underhållsprojekt. Handlar det om omfattande ROT-projekt tar vi hjälp av våra projektledare på byggsidan.

Underhåll och planering
Smart drift och underhåll optimerar värdet av dina fastigheter och ditt bestånd. För att uppnå detta krävs en väl utformad underhållsplan. Den fungerar som ett ekonomiskt planeringsverktyg där du kan balansera och jämna ut kostnader över tid och därmed säkerställa att fastigheten förvaltas på ett hållbart sätt.

Optimering av energi- och styrsystem i fastigheter
Skillnaden mellan en fastighet med en genomtänkt och optimerad styrning som balanserar olika tekniska installationer och en fastighet där energifrågan inte tagits i beaktande är enorm – både ur ett kostnadsperspektiv och ett klimatperspektiv.

Kontaktpersoner

Magnus Pettersen
Darian Hassan
Anders Eson Welin
Johan Bäckström
Elin Mattsson
Malin Tomasson