Tjänster

Strategi i förändring

Vi befinner oss i ett skede där hållbarhetsomställningen händer i praktiken, samtidigt som hela marknaden är under högt förändringstryck. Med vass strategisk kompetens i kombination med hög branschkännedom och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att fortsätta utvecklas i rätt riktning – och att navigera kring de utmaningar och möjligheter som nu dyker upp.

Vi har konsulter som är specialiserade kring affärs- och verksamhetsutveckling hållbarhet, digitalisering och energistrategi. Vår styrka ligger i förmågan att komma in med ett holistiskt perspektiv och förstå hur de olika aspekterna är sammankopplade och driver varandra.

Läs mer om Hifab Advisory

Affärs- och verksamhetsutveckling
Utvecklingsprojekt inom verksamheten genom strategi, analys, omvärldsbevakning och förändringsledning

Hållbarhetsstyrning
Utveckling av ett värdeskapande och effektivt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i drivkrafter i marknaden, aktuella ramverk, och nya intressentkrav.

Energistrategi
Strategisk och praktisk vägledning kring det nya energilanskapet och vilken position som är eftersträvansvärd.

Digitalisering
Utformning och implementering av strategier för att skapa värde av digitaliseringens möjligheter.

Arbetsplatsstrategi & hyresgästrådgivning
Hur stora ytor ska vi ha och hur ska de disponeras? Två frågor som allt fler verksamheter ställer sig i takt med att premisserna för kontorens funktion förändras. Vi hjälper er med utformning och implementering av arbetsplatsstrategier där vi säkerställer att det finns ett samspel mellan det fysiska kontoret, tekniken och människorna.

När ni står inför en flytt, omförhandling av hyresavtal eller en anpassning av era befintliga lokaler hjälper vi er från tidiga skeden och genom hela processen.

Kontaktpersoner

Amanda Tevell
Anna Larsson
Per Kaijser
Linda Wäppling
Lena Åberg
Axel Simonsson
Linus Vesander