Tjänster

Energistrategi

Ett energisystem i förändring, nya faktorer i omvärlden och ökade hållbarhetskrav gör energi till en viktig fråga i samhällsbyggnadssektorn. Många aktörer har ett behov av att accelerera eller få bättre effekt av sitt energiarbete och visa både på mätbara resultat och ett strukturerat arbetssätt.

Samtidigt innefattar frågan mer än klassisk energieffektivisering. En energistrategi för en samhällsbyggnadsaktör kan idag omfatta nya affärsmodeller, egen energiproduktion, nya sätt att arbeta med energihandel, frågor kring energilagring och effekt, och samordning av energimål med klimatmål och nya rapporteringskrav. Motsvarande förändringar sker även hos energibolagen som är nyckelaktörer i omställningen.

Hifab Advisory stöttar beslutsfattare i samhällsbyggnadssektorn i att utveckla sitt energiarbete, identifiera det viktigaste, och linjera arbetet med övriga strategiska frågor och initiativ. Projekten skräddarsys till att innefatta allt från enskilda beslutsunderlag till att hålla interrimsfunktioner och arbeta med målstyrning över en längre tid.

 

Vad vi kan stötta med:

  • Portföljanalys
  • Energimål, handlingsplan och uppföljning
  • Affärscase för investering i energiproduktion
  • Strategi & affärscase för laddinfrastruktur
  • Projektledning av pilotprojekt
  • Interim energicontroller/energistrateg

Kontaktpersoner

Anna Larsson