Om oss

Vi är med och leder utvecklingen

Hifab är ett konsultbolag inom fastigheter och samhällsbyggnad. Vi erbjuder oberoende rådgivning och projektledning där vi hjälper våra kunder med strategi, projekt och förvaltning. Våra uppdragsgivare äger, investerar i, utvecklar och förvaltar mark, byggnader, lokaler, anläggningar, infrastruktur och samhällsresurser som energi och vatten.

Flera omvärldsfaktorer påverkar vår bransch. I grunden finns politiska initiativ och nya regelverk som sätter ramar för utvecklingen. Digitalisering, ny teknik och ett ökat fokus på hållbarhet och klimatpåverkan är alla viktiga aspekter som bidrar till att skapa hållbara städer och fastigheter. Vårt uppdrag är att bidra med en kombination av lång branscherfarenhet och kunskap om ny teknik, digitalisering och hållbara lösningar. Med 75 års erfarenhet av samhällsbyggnad vet vi värdet av att förstå och möta förändring utifrån dagens förutsättningar – och med hänsyn till nästa generation.

En hållbar strategi

Med utgångspunkt i kundernas behov av en hållbar utveckling och vår förmåga att vara med och bidra i uppdrag har vi identifierat sex aktuella omställningsområden där vi kan påverka mest. För att tydliggöra vårt eget ansvar har vi satt ett mål om att vår verksamhet ska vara klimatneutral senast 2028.

Sedan 2016 är Hifab undertecknande medlem i FN Global Compact. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 och för oss är kvalitet och miljö en viktig del i hur vi utvecklar vårt arbete.