Om oss

Vi är med och leder utvecklingen

Hifab är ett konsultbolag inom fastigheter och samhällsbyggnad. Vi erbjuder oberoende rådgivning och projektledning i projektens alla faser. Våra uppdragsgivare äger, utvecklar, förvaltar eller nyttjar mark, lokaler, byggnader och infrastruktur.

Våra städer och fastigheter förändras med digitalisering, ny teknik samt ökat fokus på hållbarhet och klimatpåverkan. Vårt uppdrag är att bidra med specialiserad kompetens och unik erfarenhet i de projekt som leder utvecklingen. Med 75 års erfarenhet av samhällsbyggnad vet vi värdet av att förstå och möta förändring utifrån dagens förutsättningar men med hänsyn till nästa generation.

Att vi är oberoende betyder att vi enbart arbetar som rådgivare och projektledare där vi fullt ut representerar dig som uppdragsgivare. Vi arbetar i stora komplexa projekt med många intressenter och samverkan är en naturlig del av hur vi arbetar och leder. Det som skiljer oss är att vi alltid gör det utifrån beställarens perspektiv och för oss handlar det inte om volymer, utan om din måluppfyllnad. Vi jobbar utifrån insikten att även små insatser i stora projekt i form av rätt beslut och bra ledning har stor påverkan på slutresultatet.

Med våra 12 kontor runt om i landet finns vi nära våra kunder och vi förstår de lokala förutsättningarna samtidigt som vi kan hantera nationella projekt och nyttja våra specialister där de bäst behövs. Internationellt erbjuder Hifab projektledning till bilaterala och multilaterala biståndsorgan, med uppdrag i ett tiotal länder runt om i världen.