Om oss

Vi är med och leder utvecklingen

Hifab är ett konsultbolag inom fastigheter och samhällsbyggnad. Vi erbjuder oberoende rådgivning och projektledning i projektens alla faser. Våra uppdragsgivare äger, utvecklar, förvaltar, investerar i eller nyttjar mark, lokaler, byggnader och infrastruktur.

Flera omvärldsfaktorer påverkar vår bransch. I grunden finns politiska initiativ och nya regelverk som sätter ramar för utvecklingen. Digitalisering, ny teknik och ett ökat fokus på hållbarhet och klimatpåverkan är alla viktiga aspekter som bidrar till att skapa hållbara städer och fastigheter. Vårt uppdrag är att bidra med specialiserad kompetens och unik erfarenhet i de projekt som leder utvecklingen. Med 75 års erfarenhet av samhällsbyggnad vet vi värdet av att förstå och möta förändring utifrån dagens förutsättningar och med hänsyn till nästa generation.

En hållbar strategi

Med utgångspunkt i kundernas behov av en hållbar utveckling och vår förmåga att vara med och bidra i uppdrag har vi identifierat sex aktuella hållbarhetsområden där vi kan påverka mest. För att tydliggöra vårt eget ansvar har vi satt ett mål om att vår verksamhet ska vara klimatneutral senast 2028.

Klicka på bilden för att läsa mer.

Oberoende rådgivning och ledning

Att vi är oberoende innebär att vi enbart arbetar som rådgivare och projektledare där vi fullt ut representerar dig som uppdragsgivare. Vi arbetar i stora komplexa projekt med många intressenter och samverkan är en naturlig del av hur vi arbetar och leder. Det som skiljer oss är att vi alltid gör det utifrån beställarens perspektiv och för oss handlar det inte om volymer, utan om din måluppfyllnad. Vi jobbar utifrån insikten att även små insatser i stora projekt i form av rätt beslut och bra ledning har stor påverkan på slutresultatet.

Sedan 2016 är Hifab undertecknande medlem i FN Global Compact. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 och för oss är kvalitet och miljö en viktig del i hur vi utvecklar vårt arbete.