Insiktsrapport

Samhällsbyggnad i omställning

Åtta skiften som präglar svensk samhällsbyggnadssektor under 2023

Som rådgivare och projektledare inom fastigheter och samhällsbyggnad har vi stora möjligheter att vara med och göra skillnad. För våra kunder, för branschen – och i förlängningen för samhället i stort. I vår roll som konsulter får vi en unik inblick i de frågor som sätter tonen för branschens utveckling.

Ett av våra uttalade mål som kunskapsbolag är att dela med oss av våra insikter. I den här rapporten har vi samlat de skiften som sker på flera håll inom branschen och som väcker nya frågeställningar kopplat till energi, hållbarhetsstyrning, klimat, digitalisering, social hållbarhet och material.

Ladda ner rapporten