Hifabs ledning

Hifabs ledning

Nicke Rydgren

CEO 

 • Född: 1976
 • Anställd sedan maj 2022
 • Utbildning: MBA från Stockholms Handelshögskola (SSE)
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ledande roller som COO och divisionschef på PE Teknik & Arkitektur, analys- och rådgivningschefBisnode, Managing Partner på Great Consulting Group och Europaproduktchef på HP
 • Aktieinnehav: 462 102 B-aktier

Kåre Sundin

Marknadsområdeschef Utland & Stockholm

 • Född: 1967
 • Anställd sedan maj 1996
 • Utbildning: Civilingenjör samhällsbyggnadsteknik, Luleå tekniska universitet
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chef, projektledare samt konsult inom internationella utvecklingsprojekt, i huvudsak inom infrastruktur
 • Aktieinnehav: 1 065 B-aktier

Emma Johansson

CMO

 • Född: 1991
 • Anställd sedan april 2022
 • Utbildning: Kandidatexamen inom Marknadskommunikation och IT, Stockholms universitet
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: COO på Holy Comms, Marknadschef  på PE Teknik & Arkitektur
 • Aktieinnehav: –


Farshad Saba

Marknadsområdeschef Öst & Mälardalen

 • Född: 1966
 • Anställd sedan mars 2019
 • Utbildning: Byggnadsingenjör, Linköping universitet
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Regionchef Öst, gruppchef och projektledare på Sweco
 • Aktieinnehav: 15 000 B-aktier

Cecilia Cederloo

Marknadsområdeschef Norr och Syd

 • Född: 1977
 • Anställd sedan maj 2019
 • Utbildning: Civilingenjör samhällsbyggnad med inriktning bygg- och fastighetsekonomi, KTH
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Prenova Bygg- och Projektutveckling, regionchef Sweco Management , gruppchef Sweco Management, projektledare Trafikverket Investering
 • Aktieinnehav: 1 500 B-aktier

Amanda Tevell

VD Hifab Advisory, Hållbarhetschef

 • Född: 1989
 • Anställd sedan november 2022
 • Utbildning: M.Sc inom Hållbarhet samt B.Sc inom Arkitektur och Teknik, Chalmers
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Affärsområdeschef på PE Teknik & Arkitektur, Strategi- och affärsutvecklingschef PE Teknik & Arkitektur, Strategikonsult på Accenture
 • Aktieinnehav: –