Hifabs ledning

Hifabs ledning

Nicke Rydgren

CEO Hifab Group

 • Född: 1976
 • Anställd sedan: Maj 2022
 • Utbildning: MBA från SSE Stockholm School of Economics
 • Huvudsaklig erfarenhet: Ledande roller som COO och Divisionschef på PE Teknik & Arkitektur, Analys- och Rådgivningschef på Bisnode, Managing Partner på Great Consulting Group, Europaproduktchef på HP
 • Aktieinnehav: 1 406 102 B-aktier

Johan Lakelius

CFO

 • Född: 1977
 • Anställd sedan: November 2020
 • Utbildning: Civilekonom, Umeå Universitet
 • Huvudsaklig erfarenhet: Financial Controller på Marginalen Bank, Senior Accountant på Lantmännen, Ekonomichef på Porsche Center, Controller på GE Capital
 • Aktieinnehav: 58 248 B-aktier

 

Amanda Tevell

Vice VD, VD Hifab Advisory

 • Född: 1989
 • Anställd sedan: November 2022
 • Utbildning: M.Sc inom Hållbarhet, B.Sc inom Arkitektur och Teknik, Chalmers
 • Huvudsaklig erfarenhet: Affärsområdeschef samt Strategi- och Affärsutvecklingschef på PE Teknik & Arkitektur,  Strategikonsult på Accenture
 • Aktieinnehav: 137 754 B-aktier

Emma Johansson

CMO, Kommunikationschef

 • Född: 1991
 • Anställd sedan: April 2022
 • Utbildning: Kandidatexamen inom Marknadskommunikation och IT, Stockholms universitet
 • Huvudsaklig erfarenhet: COO på Holy Comms, Marknadschef på PE Teknik & Arkitektur
 • Aktieinnehav: –

Darian Hassan

Affärschef Stockholm

 • Född: 1993
 • Anställd sedan: Maj 2023
 • Utbildning: Högskoleingenjör Byggteknik & Design, KTH
 • Huvudsaklig erfarenhet: Konstruktör i olika roller, Gruppledare konstruktion på ACC, Projektledare och Gruppchef på Tjuren Projektpartner
 • Aktieinnehav: 55 500 B-aktier

Malin Tomasson

Affärschef Göteborg

 • Född: 1981
 • Anställd sedan: Oktober 2016
 • Utbildning: Teknisk Design KY-utbildning Volvo
 • Huvudsaklig erfarenhet: Projektledare inom produktutveckling/design på bland annat Adiga AB och New Store Europe, Säljare Lokalplanering Butikskoncept på IKEA.
 • Aktieinnehav: –

Shabnam Tavakoli

Affärschef Stockholm

 • Född: 1975
 • Anställd sedan: Oktober 2023
 • Utbildning: B.Sc Samhällsbyggnad, KTH
 • Huvudsaklig erfarenhet: Projektledare, Funktionsledare på Trafikverket för stora projekt samt multidisciplinär uppdragsledare på WSP och Ramboll.
 • Aktieinnehav: –

Anders Eson Welin

Affärschef Malmö

 • Född: 1962
 • Anställd sedan: Augusti 2016
 • Utbildning: Gymnasieingenjör
 • Huvudsaklig erfarenhet: Flerårig erfarenhet inom samhällsbyggnad, 20 år från entreprenörssidan, 10 års som konsult och 10 år som beställare
 • Aktieinnehav: 22 124 B-aktier

Elin Mattsson

Affärschef Gävle

 • Född: 1986
 • Anställd sedan: Augusti 2019
 • Utbildning: Samhällsbyggnad, KTH
 • Huvudsaklig erfarenhet: Konsult inom projektledning i olika typer av uppdrag på Sweco Management
 • Aktieinnehav: –

 

Johan Bäckström

Affärschef Linköping

 • Född: 1976
 • Anställd sedan: Mars 2019
 • Utbildning: Högskoleingenjör, Teknologie Kandidat
 • Huvudsaklig erfarenhet: 25 års erfarenhet inom fastighetsutveckling, bland annat som egenföretagare samt som konsultchef i olika former.
 • Aktieinnehav: 10 299 B-aktier

Magnus Pettersen

VD Hifab DU-Teknik

 • Född: 1979
 • Anställd sedan: Februari 2017
 • Utbildning: Byggnadsingenjörsexamen, Chalmers Tekniska Högskola
 • Huvudsaklig erfarenhet: Eget konsultbolag inom projektledning, VD för startupbolag samt ledande roller inom affärsutveckling på Schneider Electric och Nordomatic
 • Aktieinnehav: 230 700 B-aktier
 

Kent Strand

VD Hifab Oy

 • Född: 1970
 • Anställd sedan: Augusti 2010
 • Utbildning: Ingenjörsutbildning
 • Huvudsaklig erfarenhet: Planering och projektledning sedan 1995 i stora el- och telekommunikationsprojekt globalt och i Finland.
 • Aktieinnehav: –