Visselblåsartjänst

Visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten är ett system för att minska risker och ger alla möjlighet att informera om en misstanke om oegentligheter/allvarliga missförhållanden. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss. Information som rapporteras till visselblåsarfunktionen tas emot och utreds vidare av ansvarig för compliance.

När kan jag använda visselblåsartjänsten?

Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Klicka här för att komma till vår visselblåsartjänst