Långsiktig hållbarhet

Hifabs ambition är att vara en aktiv aktör i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Som Sveriges ledande projektledningsföretag har vi en stor möjlighet att vara en aktiv aktör och driva utvecklingen framåt för samhällets bästa. Genom våra engagerade medarbetare kan vi i våra projekt stötta våra kunder med att planera, samordna, följa upp och utreda miljö- och hållbarhetsfrågor i samhällsviktiga projekt.

Vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål genom att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och arbetar strukturerat och långsiktigt med hållbarhetsfrågor. Hifab är sedan 2016 undertecknande medlem i FN Global Compact.

I vår hållbarhetsredovisning sammanfattar vi våra ansträngningar och lyfter fram både styrkor och förbättringsområden.

Läs hela rapporten:
Hifabs Hållbarhetsredovisning 2020

Läs hela rapporten:
Hifab Hållbarhetsredovisning 2019

Läs hela rapporten:
Hifabs Hållbarhetsredovisning 2018

Läs hela rapporten:
Hifab Hållbarhetsredovisning 2017