Uppförandekod

Uppförandekod

Vår uppförandekod är baserad på Global Compact och omfattar principer om miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och antikorruption. Den innehåller även vår antikorruptionspolicy.

Uppförandekoden fungerar som en vägledning för alla medarbetare och den tydliggör vårt agerande som arbetsgivare och i rollen som medarbetare i förhållande till varandra samt till våra kunder och samarbetspartners.

Visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten är ett system för att minska risker och ger alla möjlighet att informera om en misstanke om oegentligheter/allvarliga missförhållanden. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Klicka här för att komma till vår visselblåsartjänst

Hifabs Uppförandekod Hifab’s Code of Conduct