Uppförandekod

Uppförandekod

Vår uppförandekod är baserad på Global Compact och omfattar principer om miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och antikorruption. Den innehåller även vår antikorruptionspolicy.

Uppförandekoden fungerar som en vägledning för alla medarbetare och den tydliggör vårt agerande som arbetsgivare och i rollen som medarbetare i förhållande till varandra samt till våra kunder och samarbetspartners.

Hifabs Uppförandekod Hifab’s Code of Conduct