Hifabs uppförandekod

Vår uppförandekod fungerar som en vägledning för alla medarbetare och används som ett verktyg i vår vardag – både i uppdragsrelaterade och interna projekt. Uppförandekoden tydliggör de principer som stöttar oss i rollen som arbetsgivare och i rollen som medarbetare, i förhållande till andra medarbetare, kunder och samarbetspartners. Uppförandekoden är baserad på Global Compact, där Hifab sedan 2016 är undertecknande medlem, och den omfattar principer om miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och anti-korruption. Vår uppförandekod innehåller även vår antikorruptionspolicy.

Hifabs Uppförandekod

Hifab Code of Conduct