Historik

75 år av oberoende rådgivning och projektledning

Hifab grundades 1947 av Bror Hultström. I takt med att omvärlden förändrades i ett allt högre tempo blev också byggprojekten mer komplexa och fler och fler intressenter blev involverade. Bror identifierade ett tydligt behov: En oberoende rådgivare som kunde leda utvecklingen och hela tiden se till byggherrens bästa. En kunnig motpart som kunde agera ombud för beställarens krav och önskemål.

Ur det behovet föddes Hifab – Sveriges första oberoende byggprojektledare.

Samhällets och omvärldens förändring har fortsatt och idag har våra städer och fastigheter tagit ny form. Nya generationer konsulter och ledare inom fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen har vuxit upp. Men, den grundläggande idén är lika relevant nu som då: Oberoende projektledning och rådgivning är en avgörande faktor för att skapa framgång i komplexa projekt som bidrar till utvecklingen.

Vi är stolta över vårt arv och det inspirerar oss till att möta, hantera och implementera dagens förändringar – och de utmaningar och möjligheter de medför – med samma öppna sinne som Bror.

Den 16 november 1947 grundade Bror Hultström företaget Hultströms Intecknings- och Fastighetsaktiebolag – som senare fick namnet Hifab.