70 starka år

Den egentliga affärsidén föddes i slutet av 1940-talet. Hifabs grundare Bror Hultström kom av en händelse att hamna mitt i ett större byggnadsprojekt som hade fått stora problem. Han fick i uppgift att styra projektet och bevaka byggherrens intressen. Bror kunde en del om byggledning men behövde självfallet veta mer. Därför satte han  igång att skaffa sig den nödvändiga kunskapen genom att rådgöra med de kvalificerade aktörer som fanns i byggbranschen.

Den 16 november 1947 grundade Bror Hultström företaget Hultströms Intecknings- och Fastighetsaktiebolag – som senare fick namnet Hifab.

Bror hittade ingen rådgivare som var helt oberoende och enbart såg till byggherrens bästa. Den jättelika byggbranschen saknade med andra ord en kunnig motpart som kunde fungera som ombud för beställarens krav och önskemål. 1947 startade han så Hifab, som blev landets första oberoende byggprojektledare och byggherreombud. Just oberoendet var nyckeln till framgångarna som skulle komma. I rollen som ombud var Hifab helt fristående från projektörer, entreprenörer och leverantörer, och kunde rekommendera den för beställaren mest förmånliga upplägget. Och inom varje projekt objektivt upphandla och leda de tillgängliga resurserna.

Just oberoendet var nyckeln till framgångarna som senare skulle komma och oberoendet är fortfarande en viktig grundpelare för Hifabs affärsverksamhet.

Hifab genom tiderna