Tjänster

Hifab Advisory

Hifab Advisory är en start-up inom Hifab-gruppen med syfte att möta behovet av strategisk rådgivning och förändringsledning hos beslutsfattare inom fastighet och samhällsbyggnad.

Fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen befinner sig i en snabb omställning där drivkrafter i omvärlden sätter nya förutsättningar för projekten. Detta ställer höga krav på ledningsgrupper och beslutsfattare – och här erbjuder Hifab Advisory vass strategisk kompetens i kombination med hög branschkännedom och affärsförståelse.

Vi hjälper er med strategisk rådgivning, analyser, projektledning av strategiska initiativ och interimstjänster och skräddarsyr alltid vårt stöd efter era behov och förutsättningar.

 

Läs mer om våra kompetensområden:

Affärsstrategi

Digitalisering

Energistrategi

Hållbarhet

 

Kontaktpersoner

Amanda Tevell
  • VD Hifab Advisory: Strategisk rådgivning inom hållbarhet, affärsstrategi, digitalisering och energistrategi
  • E-post: amanda.tevell@hifab.se
  • Telefon: 0722347068
Axel Simonsson
Per Kaijser
Anna Larsson