Tjänster

Besiktning

Besiktning är ett av de viktigaste verktygen en beställare har för att säkerställa att kvalitet och leverans motsvarar de överenskomna villkoren, i såväl projekt som förvaltning.

I projekten är Entreprenadbesiktning ett av de viktigaste verktygen för att säkerställa att entreprenören fullgjort sina avtalade åtaganden. I förvaltning sätter statusbesiktningar grunden för kommande underhållsbehov. Det sätter även grundnivån i energieffektiviseringsprojekt och klargör fastighetens potential.

Beroende på projektets skede krävs olika typer av besiktningsförfaranden. Hifabs certifierade besiktningsmän erbjuder kompetens inom samtliga skeden och samtliga huvuddiscipliner – vid förvärv och Due diligence-processer, under entreprenadtiden och i förvaltningsskedet.

Vi utvecklar arbetssätt och processer för att maximera värdet av besiktningsarbetet. Vi arbetar digitalt, både med våra uppdragsgivares och våra egna verktyg.

 

 

 

Vårt erbjudande

Projektledning och entreprenadbesiktning under produktionens gång.

Rådgivning under DD-processer vid utvärderande av fastigheter inför förvärv och avyttring.

Statusbesiktning i förvaltningsskedet och inventering av befintligt bestånd.

Exempel på projekt inom besiktning:

Stockholms stads masslogistikcenter: I Norra Djurgårdsstaden har Stockholms stad skapat möjligheter för ett masslogistikcenter, en unik satsning i den svenska byggbranschen. Hifab har bistått Stockholms Stad med en besiktningsorganisation.

Nya Åbybadet: Åbybadet i Mölndals kommun revs 2020 och 2023 invigdes en ny, större badanläggning på samma plats. Hifab var ansvarig för all besiktning i projekten.

Karlslunds idrotts- och rekreationsområde: I Landskrona pågår just nu ett av stadens genom tiderna största utvecklingsprojekt när Karlslunds idrotts- och rekreationsområde byggs ut och Hifab ansvarar för all besiktning i projektet.

Kontaktpersoner

Anders Eson Welin
Andrea Arwidson
Darian Hassan
Johan Bäckström
Ida Thenander
Patrik Andersson