mar 12, 2024

Fokus på arbetsplats- och lokalstrategi när Hifab rekryterar Linus Vesander som ny Affärschef

Hifab rekryterar Linus Vesander som ny Affärschef för den enhet som arbetar med lokalstrategi och hyresgästrådgivning. Linus kommer närmast från Tenant & Partner där han har arbetat med arbetsplatsstrategi och förändringsledning. Rekryteringen är en viktig del i utvecklingen av Hifabs erbjudande, där efterfrågan kring arbetsplats- och lokalstrategisk kompetens ökar hos såväl fastighetsägare som hyresgäster. 

Tidigare har Linus Vesander bland annat varit med i omställningen av Handelsbankens kontorsrörelse och stöttat bankens chefer och medarbetare i strategiska och operativa frågor gällande den fysiska arbetsplatsen, samt arbetssätt och ledarskap på kontoren. Han har också erfarenhet från att operativt ha lett tjänsteområdet rådgivning på Aspia, samt varit med på resan att starta upp Aspia som en marknadsledande startup. 

Arbetsplatsens roll har förändrats. Dagens dynamiska och flexibla kontorsmiljöer skapar frågeställningar kring kontorens funktion och utmaningar kring hur stora ytor som behövs och hur de ska användas effektivt. Med detta uppstår större behov av rådgivning kring arbetsplats- och lokalstrategi hos våra kunder – och frågor som tidigare berört främst hyresgäster blir allt mer viktiga även för fastighetsägare. Med Linus får vi en ledare med stor erfarenhet av att navigera i de här frågorna, säger Amanda Tevell, Strategichef på Hifab.

Hifab har lång erfarenhet av ledning och rådgivning kopplat till hyresgästfrågor och med min bakgrund hoppas jag kunna bidra med ytterligare ett strategiskt lager. Samtidigt ser jag fram emot att tillsammans med teamet utveckla erbjudandet ur ett större perspektiv och öka vår förmåga att vara med och stötta såväl fastighetsägare som hyresgäster i den transformation de möter just nu, säger Linus Vesander.

Linus Vesander tillträder sin nya roll på Hifab i början av april 2024. 

  • Publiceratmar 12, 2024