apr 17, 2024

Hifab lanserar Hifab Tech – ett initiativ inom drift och förvaltning

Konsultbolaget Hifab lanserar nu Hifab Tech – ett initiativ där man samlar sin tekniska kompetens inom drift och förvaltning för att kunna hjälpa fastighetsbolag, samhällsbyggare och energisektorn att optimera och utveckla sin tekniska drift utifrån den omställning som sker på marknaden.

Nicke Rydgren

Med lanseringen av Hifab Tech riktar bolaget sig nu tydligt mot kundernas förvaltningsorganisationer där behovet av specialiserad kompetens ökar i takt med ökat fokus på hållbarhet och digitalisering. Det blir en naturlig utveckling av erbjudandet som nu omfattar strategi i förändring, ledning i projekt och tekniska tjänster i förvaltning.

– Frågor som rör förvaltning blir allt viktigare för våra kunder. Regulatorisk rapportering, förändrad ekonomi och kundbehov ställer nya krav och det finns även många eftersatta fastigheter och underhållsskulder i bestånden. Samtidigt skapar digitaliseringen helt nya möjligheter när det kommer till att optimera, utveckla och förändra arbetssätten inom drift och förvaltning. Här uppstår ett ökat behov av tekniskt stöd och med Hifab Tech är vår ambition att möta det behovet, säger Nicke Rydgren, VD på Hifab.

I den befintliga verksamheten finns ett 40-tal konsulter specialiserade på teknisk drift och förvaltning i form av rådgivare och projektledare samt i form av dotterbolaget DU-teknik som riktar sig mot energisektorn. I samband med lanseringen rekryterar Hifab även Matilda Linse som får i uppdrag att leda arbetet med Hifab Tech i Stockholm och utveckla erbjudandet mot fastighetssidan. Matilda kommer senast från rollen som Driftchef på Signalisten och har lång erfarenhet av att arbeta med energioptimering och utveckling av drift och förvaltning på fastighetssidan.

– Med Hifab Tech är målet att stärka oss inom detta kompetensområde på alla orter men även att kunna sätta ihop högt specialiserade team nationellt. Med Matilda och befintligt team är vi väl positionerade att hjälpa våra kunders förvaltningsorganisationer med de utmaningar och möjligheter de står inför när de ställer om, säger Nicke Rydgren.