feb 22, 2024

Så ska bankinitiativet bidra till social hållbarhet i byggbranschen

Bankernas krav vid utlåning till byggprojekt kommer att skärpas. Detta efter att flera av de stora bankerna i Sverige gått samman och infört bankinitiativet Hållbar byggbransch. Initiativet ska motverka fusk och ekonomisk brottslighet i byggbranschen och förväntas gynna seriösa aktörer i branschen.

Bankinitiativet växte fram som en reaktion mot osund konkurrens och ekonomisk brottslighet inom byggbranschen och har under de senaste åren utvecklats av ett antal svenska banker, tillsammans med företrädare inom bygg- och fastighetsbranschen.

Bankinitiativet innefattar en rad gemensamma regler och riktlinjer som aktörer inom byggbranschen måste kunna uppfylla för att beviljas krediter som finansierar byggprojekt. De nya reglerna innebär att de byggbolag och beställare som lånar till byggverksamhet måste ha större kontroll över alla underentreprenörer, något som kommer minska risken för att pengarna hamnar i fel händer, och göra det svårare för oseriösa aktörer att agera i byggbranschen.

I praktiken rör det sig exempelvis om regler för hur fysisk närvaro på byggarbetsplatser ska dokumenteras med en elektronisk personalliggare, och krav som att kontrakterade entreprenörer måste ha F-skattsedel och inte får ha obetalda skatteskulder.

— De allra flesta seriösa aktörer i branschen har redan ett fokus på social hållbarhet och har rutiner på plats för att säkerställa att man har kontroll över byggarbetsplatsen. Samtidigt kommer bankinitiativet innebära att en hel del aktörer i branschen måste skärpa sina rutiner ytterligare, säger Amanda Tevell, VD på Hifab Advisory.

Det är Danske Bank, Nordea, SBAB, SEB, Swedbank och Sparbankerna som kommer att implementera de nya riktlinjerna, och Handelsbanken implementerar särskilda villkor som är i linje med bankinitiativet. Även andra banker och kreditinstitut är välkomna att ansluta sig till de nya riktlinjerna.

De nya kraven har redan börjat införas hos bankerna men kommer att träda i full kraft först från den 1 november 2024, eftersom aktörer i byggbranschen som ännu inte har de nödvändiga kontrollsystemen på plats ska hinna implementera dessa.

— Detta innebär att det är hög tid för byggbranschens aktörer att säkerställa att man har de rutiner och kontrollsystem som krävs på plats, både för att ha kontroll över sina underleverantörer och för att säkerställa att man samlar in den information och det underlag som bankerna kommer att kräva, säger Amanda Tevell.

  • Publiceratfeb 22, 2024