Finansiell kalender

Finansiell kalender

Rapporttillfällen 2023/2024

  • Bokslutskommuniké för 2023: 14 februari 2024
  • Års- och hållbarhetsredovisning för 2023 distribueras: 3 april 2024
  • Delårsrapport Q1 2024: 24 april 2024
  • Årsstämma: 7 maj 2024
  • Delårsrapport Q2 2024: 12 juli 2024
  • Delårsrapport Q3 2024: 22 oktober 2024
  • Bokslutskommuniké för 2024: 18 februari 2025