Rapporttillfällen 21/22

  • Årsstämma: 11 maj 2021
  • Delårsrapport Q2-2021: 20 juli 2021
  • Delårsrapport Q3-2021: 25 oktober 2021
  • Bokslutskommuniké för 2021: februari 2022