Aktieinformation

Hifab Group-aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market från och med den 7 oktober 2008. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Aktiekapitalet uppgår till 6 083 892 SEK fördelat på 60 838 912 aktier. En A-aktie är berättigad till tio röster och en B-aktie är berättigad till en röst. A-aktie kan efter anmälan till bolagets styrelse omvandlas till B-aktie.

Fördelningen mellan A-aktier och B-aktier framgår nedan:

 
AKTIESLAG ANTAL AKTIER % AV KAPITAL % AV RÖSTERNA
Serie A 1 562 666 2,6 20,9
Serie B 59 276 246 97,4 79,1

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Största aktieägarna