Hifabs företagsledning

Karin Annerwall Parö

CEO 

 • Född: 1961
 • Utbildning: Civilingenjör & Teknologi licentiat kemiteknik, KTH, Stockholm
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD för Sweco Systems AB,  affärsområdeschef för WSP Environmental, VD på Metria AB och innan dess arbetade hon flera år på Vattenfall, bland annat som miljöchef. Sedan 2017 driver hon eget företag med fokus på ledarskap, strategi och verksamhetsutveckling.
 • Aktieinnehav: –

Robert Johansson

CFO 

 • Född 1974
 • Anställd sedan maj 2020
 • Utbildning: Agronomstudier med företagsekonomisk inriktning, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: CFO på Meritmind, JKL och Softronic. Finance Director EMEA för MSLGROUP
 • Aktieinnehav: –

Malin Sandkulla

HR-chef

 • Född 1970
 • Anställd sedan augusti 2017
 • Utbildning: Personalvetare och Ekonom, Stockholms universitet
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ledande HR-befattningar på Intertek, Sweco, Energo och WSP
 • Aktieinnehav: –


Farshad Saba

Marknadsområdeschef Öst

 • Född 1966
 • Anställd sedan mars 2019
 • Utbildning: Byggnadsingenjör, Linköping universitet
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Regionchef Öst, gruppchef och projektledare på Sweco
 • Aktieinnehav: 15 000 B-aktier

Cecilia Cederloo

Marknadsområdeschef Norr

 • Född 1977
 • Anställd sedan maj 2019
 • Utbildning: Civilingenjör samhällsbyggnad med inriktning bygg- och fastighetsekonomi, KTH
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Prenova Bygg- och Projektutveckling, regionchef Sweco Management , gruppchef Sweco Management, projektledare Trafikverket Investering
 • Aktieinnehav: 1 500 B-aktier

Krister Ledberg

Marknadsområdeschef Mitt

 • Född 1965
 • Anställd sedan augusti 2019
 • Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten KTH
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Projektledare med ledande befattningar på Sweco och inom olika affärskonsultföretag
 • Aktieinnehav: –

Jonas Thimberg

Marknadsområdeschef Syd

 • Född 1967
 • Mrknadsområdeschef Syd från januari 2021
 • Utbildning: Ingenjörsexamen Polhemsgymnasiet, Göteborg. KTH Executive School: Executive Program in Consultancy Management
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Lång erfarenhet av branschen från bland annat Rejlers och Ramboll. Konsultchef i olika roller så som regionchef, divisionschef, vice-VD och VD.
 • Aktieinnehav: –

Kåre Sundin

Marknadsområdeschef Utland 

 • Född 1967
 • Anställd sedan maj 1996
 • Utbildning: Civilingenjör samhällsbyggnadsteknik, Luleå tekniska universitet
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chef, projektledare samt konsult inom internationella utvecklingsprojekt, i huvudsak inom infrastruktur
 • Aktieinnehav: 1 065 B-aktier