Hifabs styrelse

Karin Annerwall Parö

Styrelseordförande

 • Född: 1961
 • Invald i styrelsen: 2018, ordförande sedan maj 2019
 • Utbildning: Civilingenjör & Teknologi licentiat kemiteknik, KTH, Stockholm
 • Andra väsentliga uppdrag: Ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien avdelning II, styrelseledamot Brand Invest och styrelseledamot Distriktstandvården.
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Karin Annerwall Parö har haft flera höga befattningar på Sweco, bland annat som VD för Sweco Systems AB och ingått i ledningsgruppen för Sweco Sverige. Tidigare har hon varit affärsområdeschef för WSP Environmental, VD på Metria AB och innan dess arbetade hon flera år på Vattenfall, bland annat som miljöchef. Sedan 2017 driver hon eget företag med fokus på ledarskap, strategi och verksamhetsutveckling.
 • Aktieinnehav: –
 • Karin Annerwall Parö är beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen i sin egenskap som verkställande direktör under perioden november 2021-maj 2022.

Petter Stillström

Styrelseledamot

 • Född: 1972
 • Invald i styrelsen: 2019
 • Utbildning: Ekonomie magister, Stockholms universitet
 • Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Softronic, Nilörngruppen och OEM International samt ledamot i BE Groups styrelse.
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD för Traction sedan 2001 och styrelseledamot sedan 1997.
 • Aktieinnehav: Storägare i Traction och Niveau Holding som sammantaget äger ca 60 % av aktierna och 67 % av rösterna i Hifab Group. Här finns mer information.
 • Petter Stillström är beroende i förhållande till bolaget och dess större ägare då Petter är VD på Traction, Hifabs huvudägare.

Tomas Hermansson

Styrelseledamot

 • Född: 1968
 • Invald i styrelsen: 2017
 • Utbildning: Civilingenjör, Väg och vatten, KTH, Stockholm
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Trecore Fastigheter AB och Stadsutvecklarna I Värtahamnen AB samt styrelseledamot i Brandkontoret Stockholm AB, Fastighetsnytt Förlags AB och HållBo AB.
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef för Bonnier Fastigheter AB sedan 2007, innan dess affärsenhetschef på Klövern AB, Förvaltningschef på Fabege AB och över 10 års erfarenhet från olika linjebefattningar inom Skanskakoncernen.
 • Aktieinnehav: 10 000 B-aktier
 • Oberoende i förhållande till bolag och ledning samt till större aktieägare.

Mikael Sjölund

Styrelseledamot

 • Född: 1971
 • Invald i styrelsen: 2020
 • Utbildning: Byggnadsingenjör med ekonomisk inriktning, Högskolan i Borås
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Libitum och Boo mer AB, Styrelseledamot i Logiplan AB.
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Coreco AB sedan 2015 och egna investeringsverksamheten Kvarnsvik sedan 2014. Innan dess vice VD Assemblin, Inköpsdirektör Skanska Sverige och diverse andra ledande befattningar inom Skanska under drygt 15 år.
  Innehav: –
 • Oberoende i förhållande till bolag och ledning samt till större aktieägare.

Anna Wahlberg

Styrelseledamot för Unionen

 • Född: 1997
 • Invald i styrelsen: 2023
 • Utbildning: Byggnadsingenjör, Högskolan i Gävle
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Projektledare på Hifab, Produktionsingenjör på Skanska
 • Aktieinnehav: –