Hifabs styrelse

Karin Annerwall Parö

Styrelseordförande

 • Född: 1961
 • Invald i styrelsen: 2018, ordförande sedan maj 2019
 • Utbildning: Civilingenjör & Teknologi licentiat kemiteknik, KTH, Stockholm
 • Andra väsentliga uppdrag: Ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien avdelning II, styrelseledamot Brand Invest och styrelseledamot Distriktstandvården.
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Karin Annerwall Parö har haft flera höga befattningar på Sweco, bland annat som VD för Sweco Systems AB och ingått i ledningsgruppen för Sweco Sverige. Tidigare har hon varit affärsområdeschef för WSP Environmental, VD på Metria AB och innan dess arbetade hon flera år på Vattenfall, bland annat som miljöchef. Sedan 2017 driver hon eget företag med fokus på ledarskap, strategi och verksamhetsutveckling.
 • Aktieinnehav: –
 • Karin Annerwall Parö är beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen i sin egenskap som verkställande direktör under perioden november 2021-maj 2022.

Petter Stillström

Styrelseledamot

 • Född: 1972
 • Invald i styrelsen: 2019
 • Utbildning: Ekonomie magister, Stockholms universitet
 • Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Softronic, Nilörngruppen och OEM International samt ledamot i BE Groups styrelse.
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD för Traction sedan 2001 och styrelseledamot sedan 1997.
 • Aktieinnehav: Storägare i Traction och Niveau Holding som sammantaget äger ca 60 % av aktierna och 67 % av rösterna i Hifab Group. Här finns mer information.
 • Petter Stillström är beroende i förhållande till bolaget och dess större ägare då Petter är VD på Traction, Hifabs huvudägare.

Christina Kazeem

Styrelseledamot

 • Född: 1965
 • Invald i styrelsen: 2024
 • Utbildning: Civilingenjör, Väg och vatten, KTH, Stockholm
 • Andra väsentliga uppdrag: –
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: nuvarande VD för LINK Arkitektur AB. Tidigare befattningar: VD för ETTELVA Arkitekter AB, styrelseordförande för Millimeter Arkitekter AB, styrelseledamot Castellum AB, styrelseordförande Creador AB med programmet My Dream Now, styrelseledamot Tempest Security AB, styrelseordförande Tomorrow China samt vd och en rad ledande befattningar inom kommunikation och digital affärsutveckling.
 • Aktieinnehav: –
 • Oberoende i förhållande till bolag och ledning samt till större aktieägare.

Mikael Sjölund

Styrelseledamot

 • Född: 1971
 • Invald i styrelsen: 2020
 • Utbildning: Byggnadsingenjör med ekonomisk inriktning, Högskolan i Borås
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Libitum och Boo mer AB, Styrelseledamot i Logiplan AB.
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Coreco AB sedan 2015 och egna investeringsverksamheten Kvarnsvik sedan 2014. Innan dess vice VD Assemblin, Inköpsdirektör Skanska Sverige och diverse andra ledande befattningar inom Skanska under drygt 15 år.
  Innehav: –
 • Oberoende i förhållande till bolag och ledning samt till större aktieägare.

Thomas Tranberg

Styrelseledamot

 • Född: 1967
 • Invald i styrelsen: 2024
 • Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
 • Andra väsentliga uppdrag: –
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Vice VD på Bonnier Fastigheter sedan 2011 samt Chef för kommersiella fastigheter på samma bolag sedan 2020. Innan dess har han haft flertalet ledande roller på Skanska, såväl nationellt som internationellt
 • Aktieinnehav: 12 500 B-aktier
 • Oberoende i förhållande till bolag och ledning samt större aktieägare.

Anna Wahlberg

Styrelseledamot för Unionen

 • Född: 1997
 • Invald i styrelsen: 2023
 • Utbildning: Byggnadsingenjör, Högskolan i Gävle
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Projektledare på Hifab, Produktionsingenjör på Skanska
 • Aktieinnehav: –