Rapporttillfällen 18/19

  • Bokslutskommuniké: 20 februari 2019
  • Årsredovisning distribueras: 10 april 2019
  • Delårsrapport Q1: 7 maj 2019
  • Årsstämma: 14 maj 2019
  • Delårsrapport Q2: 19 augusti 2019
  • Delårsrapport Q3: 5 november 2019