Hifabs företagsledning

Patrik Schelin

CEO

 • Född 1964
 • Anställd sedan mars 2016
 • Utbildning: Ingenjör KTS, Maskinteknik KTH
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Teknikkonsult med ledande befattningar på Scandiaconsult och Ramböll.
  Styrelseledamot i RIBA AB.
 • Aktieinnehav: 200 000 B-aktier

Elisabeth Brattlund

CFO

 • Född 1957
 • Anställd sedan augusti 2005
 • Utbildning: Civilekonom, Luleå tekniska universitet
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ekonomichef Det Norske Veritas, ekonomichef för Persson Invests bildivision, koncernstab AB Persson Invest
 • Aktieinnehav: 131 200 B-aktier

Malin Sandkulla

HR-chef

 • Född 1970
 • Anställd sedan augusti 2017
 • Utbildning: Personalvetare och Ekonom, Stockholms universitet
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ledande HR-befattningar på Intertek, Sweco, Energo och WSP
 • Aktieinnehav: –

Kristian Henninge

Marknadsområdeschef Syd

 • Född 1972
 • Anställd sedan april 2013
 • Utbildning: Civilingenjör väg och vatten, Lunds universitet
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Projektledare och förändringsledare
 • Aktieinnehav: 40 000 B-aktier

Cecilia Cederloo

Marknadsområdeschef Norr

 • Född 1977
 • Anställd sedan maj 2019
 • Utbildning: Civilingenjör samhällsbyggnad med inriktning bygg- och fastighetsekonomi, KTH
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Prenova Bygg- och Projektutveckling, regionchef Sweco Management , gruppchef Sweco Management, projektledare Trafikverket Investering
 • Aktieinnehav: 1 500 B-aktier


Farshad Saba

Marknadsområdeschef Öst

 • Född 1966
 • Anställd sedan mars 2019
 • Utbildning: Byggnadsingenjör, Linköping universitet
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Regionchef Öst, gruppchef och projektledare på Sweco
 • Aktieinnehav: 15 000 B-aktier

Kåre Sundin

Marknadsområdeschef Utland 

 • Född 1967
 • Anställd sedan maj 1996
 • Utbildning: Civilingenjör samhällsbyggnadsteknik, Luleå tekniska universitet
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chef, projektledare samt konsult inom internationella utvecklingsprojekt, i huvudsak inom infrastruktur
 • Aktieinnehav: 1 065 B-aktier

Krister Ledberg

Marknadsområdeschef Mitt

 • Född 1965
 • Anställd sedan augusti 2019
 • Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten KTH
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Projektledare med ledande befattningar på Sweco och inom olika affärskonsultföretag
 • Aktieinnehav: –