Hifabs företagsledning

Patrik Schelin

CEO

 • Född 1964
 • Anställd sedan mars 2016
 • Utbildning: Ingenjör KTS, Maskinteknik KTH
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Teknikkonsult med ledande befattningar på Scandiaconsult och Ramböll.
  Styrelseledamot i RIBA AB.
 • Aktieinnehav: 200 000 B-aktier

Elisabeth Brattlund

CFO

 • Född 1957
 • Anställd sedan augusti 2005
 • Utbildning: Civilekonom, Luleå tekniska universitet
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ekonomichef Det Norske Veritas, ekonomichef för Persson Invests bildivision, koncernstab AB Persson Invest
 • Aktieinnehav: 131 200 B-aktier

Malin Sandkulla

HR-chef

 • Född 1970
 • Anställd sedan augusti 2017
 • Utbildning: Personalvetare och Ekonom, Stockholms universitet
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ledande HR-befattningar på Intertek, Sweco, Energo och WSP
 • Aktieinnehav: –

Per Ångquist

Marknadsområdeschef Mitt

 • Född 1981
 • Anställd sedan december 2014
 • Utbildning: Ingenjör och ekonom, Uppsala Universitet, KTH Executive school
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Konsult, affärsutvecklare och marknadschef på WSP
 • Aktieinnehav:  91 179 B-aktier

Kristian Henninge

Marknadsområdeschef Syd

 • Född 1972
 • Anställd sedan april 2013
 • Utbildning: Civilingenjör väg och vatten, Lunds universitet
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Projektledare och förändringsledare
 • Aktieinnehav: 40 000 B-aktier

Kåre Sundin

Marknadsområdeschef Utland & Norr

 • Född 1967
 • Anställd sedan maj 1996
 • Utbildning: Civilingenjör samhällsbyggnadsteknik, Luleå tekniska universitet
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chef, projektledare samt konsult inom internationella utvecklingsprojekt, i huvudsak inom infrastruktur
 • Aktieinnehav: 1 000 B-aktier