Tjänster

Rådgivning kring energiomställningen

För fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen har energi snabbt blivit ett högt prioriterat och strategiskt viktigt område kopplat till såväl klimatomställning som affärsutveckling.

Kopplingen mellan energiproduktion, distribution och nyttjande i fastighetsbeståndet blir allt viktigare och rollerna utvecklas när energisystemet ställs om. Byggnader är helt centrala i klimatomställningen då de står för cirka 40 procent av Sveriges energianvändning och drygt 20 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser sett ur ett livscykelperspektiv. Just nu ser vi ett tydligt fokus på att hitta en mångfald av såväl energikällor och lagring som åtgärder för att optimera och minska energianvändningen.
 
Beroende på var i livscykeln dina fastigheter och bestånd befinner sig ser förutsättningarna olika ut – Hifab erbjuder kompetens inom hela kedjan genom att knyta ihop strategi med operativ drift och utveckling.

Vi kan stötta med:

Strategisk rådgivning inom energifrågor och samhällsbyggnadssektorns klimatomställning

Projektledning, energioptimering, besiktning och utredning samt installationsledning

Drift- och utvecklingsfrågor kopplade till energiproduktion

Projektledning inom transmission, distribution och monitorering

Ta kontakt med oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att navigera i energiomställningen och maximera värdet för dina samhällsbyggnadsprojekt.

Kontaktpersoner

Anna Larsson
Sabina Music
Magnus Pettersen
Axel Rosander