Tjänster

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågan har under de senaste åren blivit central för ledningsgrupper – med allt ifrån hantering av hållbarhetsrisker, grön finansiering och ökat fokus på social ansvarstagande. Nya regelverk och rapporteringskrav kräver stora resurser till mätning, datainsamling och uppföljning. Samtidigt som det största värdet ligger i att integrera hållbarhet i affärsstrategin.

Vad vi kan stötta med:

  • Hållbarhetsstrategi och hållbar affärsstrategi
  • Gapanalys, scenarioanalys och strategiformulering
  • Hållbarhetsmål (SBTi, Net-Zero, UN Global Compact mfl.)
  • Klimatstrategi, klimatriskanalys och klimatfärdplaner
  • Compliance med rapporteringsramverk (EU Taxonomin, CSRD, SFDR mfl.)
  • Hållbarhetsstyrning och projektledning av strategiska initiativ
  • Interimsroller inom hållbarhet: hållbarhetschef, hållbarhetsstrateg

Kontaktpersoner

Amanda Tevell