Vårt erbjudande

Energistrategi

Energifrågan är mer aktuell än på flera decennier och dominerar även samhällsdebatten. Bygg och fastighetssektorn står för ca en tredjedel av Sveriges energianvändning och potentialen för energieffektivisering är stor i både uppförande-och användningsskedet. Många aktörer tittar även på möjliga investeringar i förnybar elproduktion, batterilagring, effektstrategi och satsningar inom utbyggd laddinfrastruktur.

Vad vi kan stötta med:

  • Portföljanalys
  • Energimål, handlingsplan och uppföljning
  • Affärscase för investering i energiproduktion
  • Strategi & affärscase för laddinfrastruktur
  • Projektledning av pilotprojekt
  • Interim energicontroller/energistrateg

Kontaktpersoner

Anna Larsson