Uppföljning

Uppföljning och prognoshantering

Hifab hjälper kunder med att analysera kostnaderna i projekt, planera, följa upp kostnaderna och stämma av budget, upprätta prognoser och att föreslå korrigerande åtgärder för att uppnå uppställda mål. Vi stöttar även med exempelvis genomgång av ÄTA eller PM för prissättning och kontroll.