Statusbesiktning

Statusbesiktningar kan behövas i många olika sammanhang, dels för att en dokumentera en byggnads skick men även för att utreda tekniska problem i byggnaden. Med hjälp av en teknisk statusbesiktning kan man konstatera och därmed förebygga och förhindra skador i en byggnad.

Våra besiktningsmän är experter på statusbesiktning av byggnader. Du får översikt över byggnadens status samt uppskattade kostnader för att reparera/återställa/förbättra eventuellt upptäckta brister.