Social hållbarhet

Hur kan man skapa en bättre social sammanhållning i våra nya och befintliga stadsdelar? Nyckeln till framgång är att redan i planeringsstadiet ha människan i fokus. Vi behöver utveckla våra städer med individen i centrum.

Social hållbarhet utgår från hur vi ska arbeta för att ta hänsyn till människors grundläggande behov så att alla kan leva sida vid sida på samma villkor.

Inom social hållbarhet finns en rad utmaningar vilket gör att våra uppdrag kan variera i fokus. Vi på Hifab kan anlitas för att tillsammans se till så att social hållbarhet integreras i kundens projekt, vi kan utföra en social konsekvensanalys, ta fram en social handlingsplan eller hjälpa till med dialogprocesser.