Energikartläggning

Energikartläggning är första steget för att kunna arbeta mer effektivt med energianvändning och minska energikostnaderna för våra kunder. Hifabs energiexperter utför energikartläggningar och säkerställer energioptimering i befintliga och nya byggnader eller i samband med renoverings- eller ombyggnadsarbeten.

Genom att optimera energianvändningen finns möjlighet att kraftigt reducera förbrukningen och därigenom minska kostnader och miljöbelastning. Våra energiexperter lägger särskilt fokus vid att skapa en helhetssyn av olika installationssystem i byggnader och optimera driften av dessa.

Vi presenterar förslag på energibesparande åtgärder och beräkningar av lönsamhetskalkyler som hjälp vid prioriteringar mellan olika åtgärder. Vi kan även vara ett stöd vid genomförande av föreslagna förbättringsåtgärder.