Magnus Pettersen

Driftsättning och driftsättningsledning

Vi ingår både som driftsättare och driftsättningsledare när en kraft- eller värmeanläggning ska tas i bruk.  Vi har erfarenhet av hela kedjan och tar ansvar för antingen allt eller endast de delar som kunden har behov av hjälp med, oavsett om det gäller delsystem eller hela kraftanläggningar.

Exempel på anläggningar vi arbetar med:

  • Fastbränslepannor
  • Oljepannor
  • Ång- & hetvattensystem
  • Turbiner
  • Bränslehanteringssystem
  • Rökgasreningssystem
  • Vattenreningsanläggningar