Vår samlade kompetens

Unika och oberoende specialister

Våra kunder finns över hela Sverige och anlitar oss som specialister och för hela projektledningsorganisationer. Oberoende av projektörer, leverantörer och entreprenörer deltar vi gärna i projekt från ett tidigt skede och bidrar aktivt till våra kunders framgång. Hifab verkar internationellt och erbjuder projektledning till bilaterala och multilaterala biståndsorgan, med uppdrag i ett tiotal länder runt om i världen.

Till skillnad från våra multidisciplinära konkurrenter är vi specialiserade på att planera och leda, och till skillnad från specialiserade projektledningsföretag har vi en nationell närvaro. Det gör att vi kan utveckla projekt i tät kontakt med våra kunder, samt säkerställa att arbetet genomförs effektivt hela vägen. Från start till mål, från norr till söder.

Vår process bygger på en stark delaktighet, genom att kontinuerligt dela med oss av den kunskap och de erfarenheter vi samlar på oss i våra dagliga utmaningar. Tillsammans är vi starkare.

Strategiska samarbeten

Med en ökad efterfrågan på en leverantör som tar större ansvar för projektets genomförande, ingår vi ofta i strategiska allianser och partnerskap. På så sätt kan vi erbjuda både specialister och generalister som säkerställer att våra kunder får skräddarsydda lösningar, med ett framgångsrikt slutresultat.

Attraktivare arbetsgivare

Med en utarbetad värdegrund, tar vi steget till att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare, med våra befintliga medarbetare i fokus. Genom att samverka med varandra inom Hifab, banar vi väg för en delaktig arbetsplats med erfarenhetsutbyte som gör att vi lär och inspireras av varandra. Dessutom skapar vi möjligheter för vidare utveckling och utbildning.