Vår samlade kompetens

Vi är unika och oberoende

Våra kunder finns över hela Sverige och anlitar oss som specialister eller för hela projektledningsorganisationer. Vi är oberoende av projektörer och entreprenörer och deltar gärna i projekt från ett tidigt skede för att säkerställa ett effektivt genomförande. Internationellt erbjuder Hifab projektledning till bilaterala och multilaterala biståndsorgan, med uppdrag i ett tiotal länder runt om i världen.

Till skillnad från våra multidisciplinära konkurrenter är vi specialiserade på att just planera och leda projekt. Till skillnad från andra specialiserade projektledningsföretag har vi en nationell närvaro och möjlighet att följa våra kunder. Vi skapar goda resultat genom nära samverkan mellan kollegor och våra kunder. Vi drar nytta av andras erfarenheter och delar med oss av våra egna. Tillsammans är vi starkare.

Strategiska samarbeten

Våra kunder har olika behov och allt oftare efterfrågas en leverantör som kan ta ett större ansvar för projektets genomförande. Vi ingår ofta strategiska allianser och partnerskap för att säkerställa att våra kunder alltid får skräddarsydda lösningar och därmed ett lyckat slutresultat.