Kulturmiljö

Inom kulturmiljö specialiserar vi oss på restaurering och ombyggnationer av kulturhistoriskt intressanta byggnader och byggnadsminnen. Arbetet består till stora delar av kyrkor och fastigheter som är kulturhistoriskt skyddade och värdefulla.

Vårt mål är att skapa estetiska och funktionella lösningar som bevarar det ursprungliga och samtidigt förstärker byggnadens unika karaktär. Hos oss finns all den tekniska och antikvariska kompetens som behövs för att driva projekt från start till mål.

Tjänster inom Kulturmiljö

Cecilia Cederloo