Installation

Installationer står för en allt större del av investeringen vid byggprojekt. Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt inom installationsområdet, de system som ska samverka blir allt mer komplexa och tekniskt avancerade. Dessutom har installationerna stor inverkan på kommande drift- och underhållskostnader. På Hifab finns bred installationskompetens för projektets alla skeden.

Tjänster inom Installation

Christian Johansson