Energi

Energi- och miljöfrågor går genom alla samhällets segment. I takt med att samhället förändras ändras även kraven på olika aktörer. I utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle måste olika sätt användas för att åstadkomma en minskad energianvändning; det rör sig bland annat om beteende, energieffektivisering och systematisk användning av förnybara energislag.

Hifab arbetar aktivt utifrån en helhetssyn över energiprocesser inom bygg och anläggning; fastigheter, infrastruktur, transporter och industri. Vi har kompetens att vägleda genom hela processen; från tidiga skeden, genom produktion till förvaltning. Vi arbetar med såväl strategiska som driftsnära frågor. I Hifab finns ett tryggt stöd i våra specialister som besitter hög kompetens inom området och som kontinuerligt vidareutvecklar sig inom rådande regelverk.

 

Tjänster inom Energi

Christian Johansson