Tjänster

Affärsstrategi

I en föränderlig omvärld behöver affärsmodeller kontinuerligt omprövas och förnyas. Nya förväntningar och ökade krav inom hållbarhetsområdet är exempel på förändringsdrivare inom samhällsbyggnad och fastighetsbranschen. Även en försämrad konjunktur med stigande räntor och ökade kapitaltäckningskrav innebär både risker och möjligheter.

Vad vi kan stötta med:

  • Omvärldsbevakning
  • Marknadsanalys och go-to-market
  • Scenariomodellering
  • Markanskaffning
  • Förvärvsstrategi
  • Partnerstrategi
  • Innovation och nya kundkoncept
  • Strategi och plan för grön finansiering
  • Finansiella analyser

Kontaktpersoner

Per Kaijser