Octapharma’s nya kontor och arbetssätt

För att möta upp Octapharma’s kapacitetsökning inom tillverkningsprocessen av läkemedel beslutade bolaget att bygga om och utöka andelen laboratorium samt att renovera befintliga kontorslokaler. I samband med detta valde Octapharma att införa en ny arbetsmetodik genom att implementera ett aktivitets- och verksamhetsbaserat arbetssätt.

Hifab Lokalplanerings uppdrag har varit att projektleda lokal- och kontorsanpassningen efter verksamhetens behov och krav, samt upphandling av kontorsinredning. Hifab har samordnat och lett evakueringen och flyttlogistiken i dess olika faser. Hifab har även drivit arbetet med förändringsledning med ledningsgrupp, avdelningschefer och samtliga medarbetare mot ett aktivitetsbaserat och verksamhetsanpassat arbetssätt.

  • Plats Stockholm
  • Uppdrag Projekt- och projekteringsledning, lokalplanering/förändringsledning, bygg- och installationsledning
  • Uppdragsgivare Octapharma AB
  • Kompetenser Lokalutveckling,
  • Kontaktperson Malin Bernedotter Eklöf, malin.b.eklof@hifab.se, 0709152811,