Aktivitetsbaserad arbetsplats för Akademiska Hus

Hifab fick uppdraget att leda Akademiska Hus genom processen att modernisera deras kontor i Stockholm. Det har inneburit att den gamla lösningen med mestadels enskilda rum lämnades för en ny lösning med en öppen och flexibel kontorslösning. Två plan på ca 770 kvm med ca 50 arbetsplatser har anpassats till en modernt och funktionellt arbetsplats som främjar öppenhet och samspel. Hållbarhet har varit avgörande för hela projektet där ett miljövänligt och smart återbruk har beaktats i alla delar av projektet.