Aktivitetsbaserat arbetssätt för SC Motors

När SC Motors expanderade och ingick i en fusion med bland annat Citroën ville företaget hitta ett nytt kontor för att kunna samla alla medarbetare i gemensamma lokaler. Målet med projektet var dels att förbättra samverkan mellan bolagen och att lokalerna skulle bidra och stärka varumärkena. SC Motors letade efter lokaler som även hade förutsättningar för moderna lokallösningar för att på så sätt bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Foto: Jason Strong

Hifab Lokalutveckling fick i uppdrag att bistå vid lokalsök, samt hjälpa till vid hyresförhandlingar med hyresvärd. Tillsammans med arkitekt har Hifab agerat projektledare och tagit fram en verksamhetsanpassad planlösning och även ansvarat för upphandlingen av samtlig inredning och alla möbler. Hifab stöttade SC Motors i processen att gå från cellkontor till öppen planlösning med ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Våra projekt- och förändringsledare ledde bland annat workshops med samtliga avdelningschefer och  medarbetare för ett förändrat arbetssätt och identifiera verksamhetens behov.

SC Motors bilmärken innefattar; Hyundai, Mitsubishi, Citroën och DS.