Kontorsflytt för JM Entreprenad

Hifab Lokalutveckling fick i uppdrag att leda JM Entreprenad genom processen att flytta från ett kontor med mestadels enskilda rum, till ett aktivitetsbaserat kontor på 1 500 kvm, samt tillhörande konferensyta på 275 kvm. De nya lokalerna har en bättre planering och utformning, som klarar tillväxt och flexibilitet. Målen var också att det speglar ett modernt entreprenadföretag, skapa ”ett JME” genom att alla medarbetare sitter på ett plan, och öka samarbete över region- och enhetsgränserna.

JM Entreprenad AB genomför bygg-, anläggnings-, samt fasadentreprenader i Stockholms län och har idag ca 70 medarbetare.