Utbyggnation av SiS lokaler

Ramavtal med Statens institutionsstyrelse

Hifab har tecknat ett ramavtal med Statens institutionsstyrelse, SiS. SiS bedriver individuellt anpassad tvångsvård och ger vård och behandling till ungdomar med allvarliga psykosociala problem samt vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård. Verksamheten befinner sig i en expansiv fas och kommer under de närmaste åren bygga ut och komplettera sina befintliga lokaler. Hifab projektleder utbyggnationerna i Kalix, Hässleholm, Lidköping och Uddevalla. I uppdraget kan Hifab dra fördel av sin nationellt spridda organisation och det faktum att vi har kontor på 12 platser i Sverige.

  • Plats Kalix, Hässleholm, Lidköping och Uddevalla
  • Uppdrag Projektledning
  • Uppdragsgivare Statens institutionsstyrelse
  • Prjojekttid 2017-pågående
  • Kompetenser Byggnader,