sep 28, 2017

Hifab tecknar nationellt ramavtal med SiS

Hifab har tecknat ett ramavtal med Statens institutionsstyrelse vars verksamhet är av stor vikt för barn, unga och unga i behov av vård och stöd. Ramavtalet avser projekt- och byggledning och är ett nationellt avtal som löper under två år med option om två års förlängning. 

Statens institutionsstyrelse, SiS, arbetar för att bryta kriminalitet och rädda barn och unga från missbruk. Verksamheten befinner sig i en expansiv fas och kompletterar nu främst befintliga institutioner med nya och renoverade lokaler. Hifab har projektledningsuppdrag vid planerade tillbyggnationer i Kalix, Hässleholm, Lidköping och Uddevalla.

– Det är angeläget och känns utmanande att få vara en del av den utveckling som nu sker inom en samhällsviktig funktion. Uppdraget passar oss mycket bra och vi kommer kunna dra fördelar av att vi har en nationellt spridd organisation, säger Patrik Schelin, VD Hifab.

– Med tanke på att vi står inför ett flertal nya projekt är det av stor vikt att vi kompletterar vår egen organisation med externt konsultstöd. Hifab har den erfarenhet och kompetens som krävs för att leda den typ av komplexa projekt som våra anläggningar innebär, säger Jan Berg, enhetschef för Lokaler och säkerhet på SiS.

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling av ungdomar mellan 12-21 år samt personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet.

  • Publiceratsep 28, 2017