Söderlyckans skateboardpark i Lund

2014 fattade Lunds kommun beslut om att uppföra en ny mötesplats i Lunds stadspark – Söderlyckan. 2016 invigdes parken vilket är idag en högklassig idrottsanläggning för Lunds skateboardåkare och en mötesplats för parkens besökare.

Hifab har ansvarat för byggledningen och besiktning men har också stöttat Lunds kommun genom hela processen, från upphandling till färdigställd park. Tillsammans med kommunen och Lunds Konst- och skateboardförening har man haft ett nära samarbete och skejtare från föreningen har varit med och utformat anläggningen.

  • Plats Lund
  • Uppdrag Byggledning, projekt- och projekteringsledning, upphandling av projektör och entreprenör, samt besiktning
  • Uppdragsgivare Lunds kommun
  • Prjojekttid 2014 – 2017
  • Kompetenser Anläggning,
  • Kontaktperson Björn Ståhle, Bjorn.Stahle@hifab.se, 0706994320,