Östra kyrkogården Göteborg

Östra kyrkogården är Göteborgs tredje största kyrkogård. Den karaktäriseras av två cirkelformade anläggningar och är ursprungligen ritad som en parkkyrkogård som böljar fram efter naturens förutsättningar. Kyrkogårdens befintliga ekonomibyggnad ska rivas och en ny byggas. Hifabs uppdrag är omfattande och innehåller allt från projektledning till byggledning och miljöinventering av både rivning och nybyggnation. Den nya ekonomibyggnaden kommer att smälta in fint i omgivningen med ett grönskande sedumtak och faluröd träpanel.

  • Plats Göteborg
  • Uppdrag Projektledning, byggledning och miljöinventering av både rivning och nybyggnation.
  • Uppdragsgivare Göteborgs Kommun
  • Prjojekttid 2017
  • Kompetenser Byggnader,