Järva Begravningsplats

På Järvafältet, norr om Stockholm byggs nu en ny typ av begravningsplats. Platsen ska utformas som små öar omgärdade av ett naturområde med ängsmarker och grusvägar. Begravningsplatsen riktar sig till alla, oavsett tro och här finns stora utrymmen för alla att kunna promenera, cykla och jogga.

Projektet syftar till att möjliggöra en begravningsplats på 180 000 kvm med utrymme för ett naturområde, gravplatser, en ceremonibyggnad och en byggnad för personal och maskiner.

Hifab samordnar och håller ihop projektering och byggnation i uppdrag som projekt- och projekteringsledare.

Under januari 2021 påbörjas markarbeten i området. Byggnation av vägar och spegeldamm görs våren 2021. Under 2022 och framåt byggs gravkvarter och byggnader. Hela området planeras att vara klart under 2024.

  • Plats Stockholm
  • Uppdrag Projekt och projekteringsledare
  • Uppdragsgivare Kyrkogårdsförvaltningen Stockholms stad
  • Prjojekttid 2016 – pågående
  • Kompetenser Anläggning,
  • Kontaktperson Anna Gussetti, anna.gussetti@hifab.se, 0702372436,