Omprofilering av Coops butiker

Sedan hösten 2015 arbetar Coop med omprofilering av sina butiker över hela landet. Det blir tre nya format: Stora Coop, Coop och Lilla Coop. I Stor­stock­holm agerar Hifab projektledare när matvarukedjan bygger om drygt 100 butiker inom regionen. Hifabs uppdrag omfattar samordning av ombyggnation och inredning, inköp, skyltlov, kalkyler och ekonomiska uppföljningar av varje butik. Arbetet sker många gånger parallellt med att butiken är öppen – ett intensivt och utmanande arbete.

Hifab Byggekonomi har också varit delaktiga i projektet med bland annat kostnadsbedömningar inför investeringsbeslut. Uppdraget omfattar renovering, ombyggnad och tillbyggnad med tillhörande installationer.

  • Plats Stockholm
  • Uppdrag Samordning vid ombyggnation av Coops butiker i Storstockholm
  • Uppdragsgivare Coop
  • Prjojekttid 2016-pågående
  • Kompetenser Lokalutveckling, Byggekonomi,