mar 31, 2017

Hifab projektleder omprofilering av Coop

För några veckor sedan öppnade en efterlängtad matvarubutik i Norra Djurgårdstaden – Coop slog då upp dörrarna till en supermodern KRAV-märkt butik i den nya stadsdelen norr om Stockholm. Hifab är projektledare när Coop satsar stort på omprofilering av drygt 100 butiker inom Storstockholm. 

Sedan hösten 2015 ändrar Coop om sina butiker över hela landet. Det blir tre nya format: Stora Coop, Coop och Lilla Coop. I region Stockholm är Hifab projektledare och den nyöppnade gröna butiken i Norra Djurgårdsstaden är en del av detta pågående omprofileringsprojekt.

Henrik Hederfors är projektledare på avdelningen Lokalplanering i Stockholm och har jobbat tillsammans med kollegan Anna Widell i Coop-projektet. Både Henrik och Anna tycker att arbetet med Coop har varit både roligt och omväxlande. Varje butiksprojekt blir unikt med olika förutsättningar och med nästan två nyöppningar per vecka är arbetstempot högt.

– I det här projektet händer det saker hela tiden, berättar Henrik Hederfors. Det gäller att kunna hålla många bollar i luften och kunna lite om väldigt många olika ämnen Som projektledare genomför vi omprofileringen från ax till limpa. Vi hjälper till med inköp, skyltlov, kalkyler och ekonomiska uppföljningar av varje genomförd butik. Mycket av arbetet handlar även om att samordna bygg, butikskyla, IT, leveranser och inredning, samtidigt som butiken många gånger är öppen och säljer varor till sina kunder.

Coop-butiken i Norra Djurgårdsstaden drivs på 100 procent grön el från sol, vind och vatten och byggnaden uppfyller kraven för Miljöbyggnad nivå Guld. Butiken har energismarta lösningar, med LED-belysning i hela lokalen och värmeåtervinning från kylar och frysar.

För Hifabs del påbörjades projektet hösten 2016 och fortlöper under hela 2018.

  • Publiceratmar 31, 2017