Ny fabrik för Thomas Betong Heby

Ett ökat bostadsbyggande innebär att efterfrågan på betongstommar stiger. För att möta marknadens behov har Thomas Betong investerat i en helt ny fabrik i Heby utanför Uppsala för produktion av prefabricerade skalväggar och plattbärlag.

Hifab har fått uppdraget att projektleda uppförandet av den nya anläggningen, samt förberedande arbeten och hantering av tillstånd och bygglov.

  • Plats Uppsala
  • Uppdrag Projektledning
  • Uppdragsgivare Thomas Betong
  • Prjojekttid 2016 – 2017
  • Kompetenser Byggnader,